Начало / Новини и събития

Новини и събитияГСС-София обявява обществена поръчка за изграждане на оранжерия

ГСС-София обявява обществена поръчка за изграждане на оранжерия

26.09.2012

Във връзка с изпълнението на проект LIFE10NAT/BG/000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни типове горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”, Горска семеконтролна станция – София обявява обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА И СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯ, намираща се на територията на разсадник „Локорско” землището на с. Локорско, район Нови Искър”.

Избран е изпълнител за извършване на СМР в разсадник Локорско

Избран е изпълнител за извършване на СМР в разсадник Локорско

17.09.2012

Приключи тръжната процедура за избор на изпълнител за изпълнение на поддейност С.1.1 "Преустройство и смяна на предназначението на съществуваща сграда в генна банка за съхранение на семена от дървесни и храстови видове с европейска значимост."

ГСС-София стартира тръжна процедура за СМР в разсадник Локорско

ГСС-София стартира тръжна процедура за СМР в разсадник Локорско

28.08.2012

ГСС-София стартира тръжна процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи в разсадник Локорско.

Разрешително за строеж в разсадник

Разрешително за строеж в разсадник "Локорско"

06.08.2012

В края на месец юли ГСС-София получи разрешенние от Столична община за извършване на предвидените строително-ремонтни работи по сградата, предвидена за изграждане на генна банка на територията на държавен разсадник "Локорско".

ГСС - София прекратява тръжната процедура за изграждане на оранжерия

ГСС - София прекратява тръжната процедура за изграждане на оранжерия

20.07.2012

Горска семеконтролна станция – София, уведомява заинтересованите, че със Заповед № РД 05-11от 16.07.20012г. на Директора на Горска семеконтролна станция – София, се прекратява процедурата за избор на изпълнител по Поддейност С 1.4 Закупуване и монтаж на оранжерия във връзка с изпълнението на проект LIFE10NAT/BG/ 000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни типове горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”.  

ГСС-София обявява обществена поръчка за изграждане на оранжерия по проекта

ГСС-София обявява обществена поръчка за изграждане на оранжерия по проекта

25.06.2012

Във връзка с изпълнението на проект LIFE10NAT/BG/000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни типове горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”, Горска семеконтролна станция – София обявява обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА И СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯ разположена на открито пространство, намираща се на територията на разсадник „Локорско” землището на с. Локорско, район Нови Искър”.

Първите фиданки са вече факт

Първите фиданки са вече факт

17.05.2012

Вече са налице първите фиданки от космат дъб, цер и други приоритетни горско-дървесни видове, семена от които бяха събрани и засадени в разсадник „Локорско” в рамките на проекта през есента на 2011 г.

Сформиран е Управителен съвет на проекта

Сформиран е Управителен съвет на проекта

11.05.2012

Първото заседание на Управителния съвет на проекта се проведе на 11.05.2012 г. в Министерство на земеделието и храните.

Акция по случай 20-годишнината на Програма LIFE

Акция по случай 20-годишнината на Програма LIFE

07.05.2012

На 5 май 2012 г. съвместно с колегите ни от WWF и Изпълнителна агенция по горите отбелязахме двадесетата годишнина от старта на програма LIFE+ и влизането в сила на Директивата за природните местообитания 92/43, която определя създаването на европейската екологична мрежа.

Седмица на гората – 2012 г.

Седмица на гората – 2012 г.

04.04.2012

На 03.04.2012 на централния площад в гр. Враца официално бе открита Националната Седмица на гората – 2012 г. с участието на министърът на земеделието и храните М. Найденов и ръководството на Изпълнителна Агенция по горите.

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел