Начало / Новини и събития

Новини и събитияПроцедура за избор на изпълнител на лесокултурни дейности по проекта

Процедура за избор на изпълнител на лесокултурни дейности по проекта

27.02.2013

Държавно горско стопанство - София обяви открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в рамките на проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони”.

Започна заснемането на филм по проекта

Започна заснемането на филм по проекта

08.01.2013

Започна работата по реализиране на филмова продукция, представяща работа по проекта и проблемите, свързани с устойчивото управление на защитени горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България.

Второ заседание на Управителния съвет на проекта

Второ заседание на Управителния съвет на проекта

10.12.2012

На 07.12.2012 г. в ИАГ се проведе второто заседание на Управителния съвет на проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони”.

Стартира серия обучителни семинари

Стартира серия обучителни семинари

30.11.2012

На 22.11.2012 г. в Изпълнителна агенция по горите - София стартира провеждането на планираните серия обучения по проекта в изпълнение на Дейност D1: Провеждане на обучителни семинари на място”.

Приключи изграждането на оранжерия в разсадник

Приключи изграждането на оранжерия в разсадник "Локорско"

20.11.2012

През месец ноември фирма "Аквамат 2000" ООД приключи дейностите по изграждане на оранжерия в рамките на проекта.

Избран е изпълнител за почвоподготвка в ЗЗ

Избран е изпълнител за почвоподготвка в ЗЗ "Драгоман"

19.11.2012

В резултат на проведената тръжна процедура фирма "Мургаш" ООД бе избрана да изпълни дейностите по подготовка на първите площи за залесяване, намиращи се в границите на Защитена зона "Драгоман".

Събиране на семена от приоритетни видове

Събиране на семена от приоритетни видове

16.11.2012

През есента на 2012 г. продължи работата по събиране на семена от приоритетни дървесни видове в рамките на проекта.

Подготовка на първите площи за залесяване по проекта

Подготовка на първите площи за залесяване по проекта

07.11.2012

През м. ноември 2012 г.  се очаква да стартира работата по почистване и почвоподготовка на първите площи за залесяване по проекта в Защитена зона "Драгоман".

Втора среща на Life+ проектите в България

Втора среща на Life+ проектите в България

11.10.2012

В периода 08-09.10.2012 г. в гр. Бургас се проведе втората среща на проектите, финансирани от Програма Life+ на Европейската комисия в България.

Избран е изпълнител за изграждане на оранжерия

Избран е изпълнител за изграждане на оранжерия

11.10.2012

В резултат на проведената тръжна процедура е избран изпълнител за обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА И СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯ, намираща се на територията на разсадник „Локорско” землището на с. Локорско, район Нови Искър”.

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел