Начало / Новини и събития

Новини и събитияСреща за старите гори

Среща за старите гори

27.09.2013

На 26 септември WWF, Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите организираха работна среща относно възможностите за осигуряването на гори във фаза на старост в държавните гори, попадащи в Натура 2000.

Приключи инсталирането на хладилни камери в генната банка

Приключи инсталирането на хладилни камери в генната банка

01.07.2013

Генната банка, изградена по проекта на територията на държавен горски разсадник "Локорско", вече е оборудвана с хладилни камери.

Втора серия обучителни семинари

Втора серия обучителни семинари

17.06.2013

През месец юни в рамките на проекта бе организирана втора серия обучителни семинари за ученици и служители в системата на горите.

Отглеждане на засадените площи

Отглеждане на засадените площи

10.06.2013

Приключва работата по първото отглеждане на засадените през тази пролет нови гори в Защитена зона "Драгоман".

Посещение на представители от ЕК

Посещение на представители от ЕК

14.05.2013

На 13.05.2013 г. представители на ЕК извършиха посещение на проекта с цел запознаване с напредъка по неговото изпълнение, срещнатите трудности и постигнатите до момента резултати.

Приключи работата по залесяване в ЗЗ

Приключи работата по залесяване в ЗЗ "Драгоман"

23.04.2013

Пролетната кампания по залесяване в защитена зона "Драгоман" за 2013 г. приключи успешно.

Избран е изпълнител за доставка и монтаж на хладилни камери

Избран е изпълнител за доставка и монтаж на хладилни камери

16.04.2013

В резултат от проведената тръжна процедура с предмет "Доставка и монтаж на хладилни камери" ГСС-София избра изпълнител, който да достави необходимото оборудване за генната банка по проекта.

Седмица на гората 2013

Седмица на гората 2013

01.04.2013

От днес започва традиционната Седмица на гората, която тази година бе открита в Благоевград под мотото "Гората и ние". В много градове на страната се организират прояви, свързани със засаждане на дървета, както и провеждането на разнообразни събития. 

Процедура за доставка на хладилни камери

Процедура за доставка на хладилни камери

26.03.2013

ГСС-София обявява тръжна процедура с предмет "Доставка и монтаж на хладилни камери".

Стартира кампанията по залесяване за 2013 г.

Стартира кампанията по залесяване за 2013 г.

25.03.2013

На 23-ри март стартирахме кампанията по залесяване за 2013 г. с първата доброволческа акция, организирана в рамките на проекта на територията на Защитена зона "Драгоман".

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел