Начало / Новини и събития

Новини и събитияРабота в мрежа

Работа в мрежа

24.06.2014

Продължава съвместната ни работа с други проекти, финансирани по програма LIFE+ на ЕК.

Обучителни семинари

Обучителни семинари

21.05.2014

Продължават сериите от обучителни семинари за ученици и експерти от системата на горите в цялата страна.

Официално откриване на генната банка

Официално откриване на генната банка

10.04.2014

Изградената в рамките на проекта Генна банка за съхранение на семена от дървесни и храстови видове с европейска значимост бе официално открита на 9.04.2014 г.

Акция по залесяване с доброволци в ЗЗ

Акция по залесяване с доброволци в ЗЗ "Плана"

24.03.2014

Над 40 доброволци се включиха в акция по залесяване, проведена на 22.03.2014 г. в защитена зона "Плана".

Стартира кампанията по залесяване за 2014 г.

Стартира кампанията по залесяване за 2014 г.

28.02.2014

С настъпващата пролет започна и работата ни по залесяване в подготвените обекти на територията на защитена зона "Драгоман" - землищата на с. Понор и гр. Драгоман.

Четвърта серия обучителни семинари

Четвърта серия обучителни семинари

31.01.2014

На 23.01 и 24.01.2014 г. в гр. Чепеларе и гр. Смолян бе проведена четвъртата серия обучителни семинари в рамките на проекта.

Заседание на Управителния комитет на проекта

Заседание на Управителния комитет на проекта

05.12.2013

На 04.12.2013 г., в зала 500 на ИАГ, от 10:00 ч. се проведе трето заседание на Управителния комитет на проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”.

Трета серия обучителни семинари

Трета серия обучителни семинари

15.11.2013

Приключи третата серия обучителни семинари, организирани в рамките на проекта.

Есенно засаждане с доброволци

Есенно засаждане с доброволци

11.11.2013

Доброволци засадиха 300 фиданки от космат дъб в Защитена зона "Драгоман".

Обща среща на LIFE проектите за България

Обща среща на LIFE проектите за България

04.10.2013

 Проекти, финансирани по програма LIFE на ЕК и изпълнявани в България, бяха представени на работна среща, проведена в Стара Загора на 02.10.2013 г.

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел