Начало / Новини и събития / Заключителна пресконференция и финално заседание на Управителния съвет

Заключителна пресконференция и финално заседание на Управителния съвет

17.06.2015

На 16.06.2015 г. в сградата на МЗХ - София, се проведе заключителната пресконференция и последното- седмо заседание на Управителния съвет на проект LIFE10 NAT/BG/000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”

В пресконференцията взеха участие представители на медиите, членовете на Управителния съвет на проекта и служители на ИАГ. Пресконференцията започна с представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проекта, последвано от дискусионна част.

Втората част от събитието включваше провеждане на последното – седмо заседание на Управителния съвет  на проекта. Членовете на УС бяха в детайли запознати с: резултатите по проекта, възникналите трудности и проблеми при изпълнението му, оставащите  дейности, финансовото отчитане на последните изпълнени и на оставащите дейности и др.

В края на заседанието бе представена и концепция за подаване на проектно предложение за надграждане и мултиплициране на постигнатите резултати от настоящия проект, с което да се кандидатства за финансиране по следващи сесии за набиране на проектни предложения по програма LIFE.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел