Начало / Новини и събития / Приключи работата по създаване на семепроизводствена градина

Приключи работата по създаване на семепроизводствена градина

15.05.2015

На територията на разсадник „Локорско“ като част от дейностите по проекта е създадена вегетативна семепроизводствена градина от дребнолистна липа с площ 1,5 ха.

За целта в разсадника бяха произведени фиданки, върху които са присадени резници от елитни липови дървета, намиращи се в целевите Натура 2000 зони. Градината ще бъде използвана за добив на репродуктивен материал от дребнолистна липа в бъдеще, като в нея са включени и единични дървета от други горскодървесни видове, които нямат стопанско значение, но са важни за поддържане на биологичното разнообразие в горите (скоруша, брекиня, дива круша).

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел