Начало / Новини и събития / Събиране на репродуктивни материали за генната банка

Събиране на репродуктивни материали за генната банка

09.02.2015

Продължава работата на ГСС-София и екипа на проекта за събиране на горски репродуктивни материали.

В началото на 2015 г. бяха посетени естествени находища на черен бор (Pinus nigra) в две защитени зони от мрежата Натура 2000 в България - Западни Родопи и Кресна-Илинденци - от които бяха събрани 60 кг. шишарки за добив на семена.

След обработка на шишарките, получените семена ще бъдат предадени за съхранение в генната банка, изградена в рамките по проекта на територията на държавен горски разсадник "Локорско".

 

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел