Начало / Новини и събития / Оценка на успеха от залесяването

Оценка на успеха от залесяването

14.10.2014

През м. октомври 2014 г. започна работата по годишна инвентаризация с цел оценка на успеха от залесяванията, извършени в рамките на проекта.

За целта, в определени контролни площи се извършва пълно преброяване на оцелелите и загинали фиданки, залесени в целевите обекти по проекта. Извършените до момента оценки показват изключително висок процент на оцеляване (прихващане) на фиданките (75-90%), което се дължи както на благоприятните метеорологични условия през 2014 г. така и на качествения посадъчен материал, добрата работа на избрания изпълнител и сравнително добрите почвени условия в проверените до момента обекти на територията на ЗЗ "Драгоман".

Работата по инвентаризация на всички площи, залесени в рамките на проекта, продължава. На база обработените резултати от инвентаризацията ще бъде оценена нуждата от попълване (подмяна на изсъхналите фиданки с нови) през пролетта на 2015 г.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел