Начало / Новини и събития / Работна среща на проектите, финансирани по Програма LIFE

Работна среща на проектите, финансирани по Програма LIFE

26.09.2014

На 25.09.2014 г. в гр. Балчик бе проведена годишната обща среща на проектите, финансирани по програма LIFE на ЕК и изпълнявани в България.

Домакини на събитието бяха Държавно Ловно Стопанство Балчик и проектът им "Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието", чийто резултати бяха представени в началото на работната програма. В срещата участваха представители на текущите проекти, финансирани от програма LIFE, представители на природозащитни НПО, научни институции и Изпълнителна Агенция по Горите, както и представители на програма LIFE на ЕК.

Програмата на събитието включваше представяне на новите български проекти, финансирани по програма LIFE, последвано от дискусия по въпроси, свързани с изпълнението на самите проекти. В рамките на срещата Г-н Саймън Гос и г-жа Брунхилде Рак, представители на техническото бюро по програма LIFE на ЕК, запознаха участниците с най-важните промени в програмата за новия програмен период и дадоха ценни насоки относно изготвянето на успешни проектни предложения.

След края на рботната програма, домакините от ДЛС Балчик организираха теренно посещение на обектите, залесени в рамките на проект "Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието".

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел