Начало / Новини и събития

Новини и събитияФиналният доклад на проекта е одобрен от ЕК

Финалният доклад на проекта е одобрен от ЕК

22.01.2016

Финалният доклад на проект LIFE 10 /NAT/ BG/ 146 е одобрен от Directorate General Environment на Европейската комисия.

Заключителна пресконференция и финално заседание на Управителния съвет

Заключителна пресконференция и финално заседание на Управителния съвет

17.06.2015

На 16.06.2015 г. в сградата на МЗХ - София, се проведе заключителната пресконференция и последното- седмо заседание на Управителния съвет на проект LIFE10 NAT/BG/000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”

Приключи работата по създаване на семепроизводствена градина

Приключи работата по създаване на семепроизводствена градина

15.05.2015

На територията на разсадник „Локорско“ като част от дейностите по проекта е създадена вегетативна семепроизводствена градина от дребнолистна липа с площ 1,5 ха.

40 ха нови гори са създадени в рамките на проекта

40 ха нови гори са създадени в рамките на проекта

30.04.2015

Успешно приключиха планираните дейности по възстановяване на увредени горски хабитати в защитени зони "Драгоман" и "Плана".

Доброволци от ИАГ залесяваха в защитена зона

Доброволци от ИАГ залесяваха в защитена зона "Драгоман"

09.04.2015

Служители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) участваха като доброволци в акция по залесяване в близост до Драгоманското блато, на територията на Държавно горско стопанство-София.

Събиране на репродуктивни материали за генната банка

Събиране на репродуктивни материали за генната банка

09.02.2015

Продължава работата на ГСС-София и екипа на проекта за събиране на горски репродуктивни материали.

Събиране на горски репродуктивни материали

Събиране на горски репродуктивни материали

14.11.2014

За четвърта поредна година продължава събирането на семена от приоритетни дървесни и храстови видове по проекта.

Оценка на успеха от залесяването

Оценка на успеха от залесяването

14.10.2014

През м. октомври 2014 г. започна работата по годишна инвентаризация с цел оценка на успеха от залесяванията, извършени в рамките на проекта.

Работна среща на проектите, финансирани по Програма LIFE

Работна среща на проектите, финансирани по Програма LIFE

26.09.2014

На 25.09.2014 г. в гр. Балчик бе проведена годишната обща среща на проектите, финансирани по програма LIFE на ЕК и изпълнявани в България.

Семепроизводствена градина

Семепроизводствена градина

30.07.2014

Напредва работата по създаване на семепрозиводствена градина от дребнолистна липа в разсадник "Локорско".

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел