Начало / Новини и събития / Финалният доклад на проекта е одобрен от ЕК

Финалният доклад на проекта е одобрен от ЕК

22.01.2016

Финалният доклад на проект LIFE 10 /NAT/ BG/ 146 е одобрен от Directorate General Environment на Европейската комисия.

В писмо до екипа на проекта, от страна на ЕК е изразена благодарност за високото качество на представените окончателни отчети и успешната работа за опазване и възстановяване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България.

Финалният финансов отчет по поректа е одобрен с 0.00 EUR финансови корекции. С пълният текст на Финалния технически доклад можете да се запознаете в приложения файл.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия

Приложени файлове

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел