Начало / Изпълнение

Изпълнение

В тази секция периодично ще публикуваме информация относно напредъка по изпълнение на проекта. Всеки реализиран етап/дейност е представен посредством кратък текст и галерия със снимки. След отваряне на информацията за даден етап можете да разгледате съответната галерия, кликвайки върху прозореца вдясно.Производство на фиданки от приоритетни видове

Производство на фиданки от приоритетни видове

08.11.2011

През м. октомври 2011 г. бе извършена почвподготовка и засаждане на част от събраните семена (жълъди) за производство на фиданки от приоритетни видове. Отгледаните фиданки ще бъдат използвани за залесяване на следващите етапи от реализация на проекта.

Обработка и съхранение на семена

Обработка и съхранение на семена

28.10.2011

Събраните семена бяха обработени и сортирани за съхранение от експертите на ГСС-София. Част от семената ще бъдат засети за производство на фиданки, докато останалите ще бъдат използвани за създаването на генетична банка от приоритетни видове с европейска значимост, която ще бъде създадена в рамките на проекта.

Идентифициране на източници и събиране на репродуктивен материал

Идентифициране на източници и събиране на репродуктивен материал

28.09.2011

Работата по идентифициране на източници и събиране на семена от приоритетни дървесни и храстови видове стартира през  м. септември 2011 г. на територията на Горска семеконтролна станция София. Експертния екип, ангажиран в рамките на проекта, посети приоритетни горски местообитания от мрежата НАТТУРА 2000 и събра репродуктивен материал от редица приоритетни видове.

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел