Начало / Изпълнение

Изпълнение

В тази секция периодично ще публикуваме информация относно напредъка по изпълнение на проекта. Всеки реализиран етап/дейност е представен посредством кратък текст и галерия със снимки. След отваряне на информацията за даден етап можете да разгледате съответната галерия, кликвайки върху прозореца вдясно.Избран е изпълнител за извършване на СМР в разсадник Локорско

Избран е изпълнител за извършване на СМР в разсадник Локорско

17.09.2012

Приключи тръжната процедура за избор на изпълнител за изпълнение на поддейност С.1.1 "Преустройство и смяна на предназначението на съществуваща сграда в генна банка за съхранение на семена от дървесни и храстови видове с европейска значимост."

Разрешително за строеж в разсадник

Разрешително за строеж в разсадник "Локорско"

06.08.2012

В края на месец юли ГСС-София получи разрешенние от Столична община за извършване на предвидените строително-ремонтни работи по сградата, предвидена за изграждане на генна банка на територията на държавен разсадник "Локорско".

Анализ на заплахите и оценка на риска за приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България.

Анализ на заплахите и оценка на риска за приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България.

31.07.2012

Анализът е изготвен в рамките на проекта от експертен екип на фирма "Форест Арт" ООД.

ГСС - София прекратява тръжната процедура за изграждане на оранжерия

ГСС - София прекратява тръжната процедура за изграждане на оранжерия

20.07.2012

Горска семеконтролна станция – София, уведомява заинтересованите, че със Заповед № РД 05-11от 16.07.20012г. на Директора на Горска семеконтролна станция – София, се прекратява процедурата за избор на изпълнител по Поддейност С 1.4 Закупуване и монтаж на оранжерия във връзка с изпълнението на проект LIFE10NAT/BG/ 000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни типове горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”.  

Началният доклад на проекта е одобрен

Началният доклад на проекта е одобрен

10.07.2012

В началото на месец юли Европейската комисия одобри началния доклад за изпълнението на проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони”. 

ГСС-София обявява обществена поръчка за изграждане на оранжерия по проекта

ГСС-София обявява обществена поръчка за изграждане на оранжерия по проекта

25.06.2012

Във връзка с изпълнението на проект LIFE10NAT/BG/000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни типове горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”, Горска семеконтролна станция – София обявява обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА И СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯ разположена на открито пространство, намираща се на територията на разсадник „Локорско” землището на с. Локорско, район Нови Искър”.

Първите фиданки са вече факт

Първите фиданки са вече факт

17.05.2012

Вече са налице първите фиданки от космат дъб, цер и други приоритетни горско-дървесни видове, семена от които бяха събрани и засадени в разсадник „Локорско” в рамките на проекта през есента на 2011 г.

Сформиран е Управителен съвет на проекта

Сформиран е Управителен съвет на проекта

11.05.2012

Първото заседание на Управителния съвет на проекта се проведе на 11.05.2012 г. в Министерство на земеделието и храните.

Информационна дипляна за проекта

Информационна дипляна за проекта

13.02.2012

Публикуването на информационната дипляна е първата стъпка от планираната серия информационни материали, които ще представят проекта, планираните дейности и очакваните резултати. 

Проектът има уебсайт

Проектът има уебсайт

22.01.2012

Проектът „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони” вече има функциониращ уебсайт - една от първите дейности по популяризиране на резултатите от проекта и информиране на обществеността.

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел