Начало / Изпълнение

Изпълнение

В тази секция периодично ще публикуваме информация относно напредъка по изпълнение на проекта. Всеки реализиран етап/дейност е представен посредством кратък текст и галерия със снимки. След отваряне на информацията за даден етап можете да разгледате съответната галерия, кликвайки върху прозореца вдясно.Есенно засаждане с доброволци

Есенно засаждане с доброволци

11.11.2013

Доброволци засадиха 300 фиданки от космат дъб в Защитена зона "Драгоман".

Междинен доклад по проекта

Междинен доклад по проекта

29.08.2013

В края на м. август екипът изготви Междинен доклад за изпълнението на проекта, който бе подаден в ЕК за одобрение.

Приключи инсталирането на хладилни камери в генната банка

Приключи инсталирането на хладилни камери в генната банка

01.07.2013

Генната банка, изградена по проекта на територията на държавен горски разсадник "Локорско", вече е оборудвана с хладилни камери.

Втора серия обучителни семинари

Втора серия обучителни семинари

17.06.2013

През месец юни в рамките на проекта бе организирана втора серия обучителни семинари за ученици и служители в системата на горите.

Отглеждане на засадените площи

Отглеждане на засадените площи

10.06.2013

Приключва работата по първото отглеждане на засадените през тази пролет нови гори в Защитена зона "Драгоман".

Посещение на представители от ЕК

Посещение на представители от ЕК

14.05.2013

На 13.05.2013 г. представители на ЕК извършиха посещение на проекта с цел запознаване с напредъка по неговото изпълнение, срещнатите трудности и постигнатите до момента резултати.

Приключи работата по залесяване в ЗЗ

Приключи работата по залесяване в ЗЗ "Драгоман"

23.04.2013

Пролетната кампания по залесяване в защитена зона "Драгоман" за 2013 г. приключи успешно.

Избран е изпълнител за доставка и монтаж на хладилни камери

Избран е изпълнител за доставка и монтаж на хладилни камери

16.04.2013

В резултат от проведената тръжна процедура с предмет "Доставка и монтаж на хладилни камери" ГСС-София избра изпълнител, който да достави необходимото оборудване за генната банка по проекта.

Процедура за доставка на хладилни камери

Процедура за доставка на хладилни камери

26.03.2013

ГСС-София обявява тръжна процедура с предмет "Доставка и монтаж на хладилни камери".

Стартира кампанията по залесяване за 2013 г.

Стартира кампанията по залесяване за 2013 г.

25.03.2013

На 23-ри март стартирахме кампанията по залесяване за 2013 г. с първата доброволческа акция, организирана в рамките на проекта на територията на Защитена зона "Драгоман".

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел