Начало / Изпълнение

Изпълнение

В тази секция периодично ще публикуваме информация относно напредъка по изпълнение на проекта. Всеки реализиран етап/дейност е представен посредством кратък текст и галерия със снимки. След отваряне на информацията за даден етап можете да разгледате съответната галерия, кликвайки върху прозореца вдясно.Работна среща на проектите, финансирани по Програма LIFE

Работна среща на проектите, финансирани по Програма LIFE

26.09.2014

На 25.09.2014 г. в гр. Балчик бе проведена годишната обща среща на проектите, финансирани по програма LIFE на ЕК и изпълнявани в България.

Доклад за напредъка

Доклад за напредъка

05.08.2014

В началото на м. август ГСС-София представи в ЕК доклад за напредъка по проекта.

Семепроизводствена градина

Семепроизводствена градина

30.07.2014

Напредва работата по създаване на семепрозиводствена градина от дребнолистна липа в разсадник "Локорско".

Обучителни семинари

Обучителни семинари

21.05.2014

Продължават сериите от обучителни семинари за ученици и експерти от системата на горите в цялата страна.

Официално откриване на генната банка

Официално откриване на генната банка

10.04.2014

Изградената в рамките на проекта Генна банка за съхранение на семена от дървесни и храстови видове с европейска значимост бе официално открита на 9.04.2014 г.

Акция по залесяване с доброволци в ЗЗ

Акция по залесяване с доброволци в ЗЗ "Плана"

24.03.2014

Над 40 доброволци се включиха в акция по залесяване, проведена на 22.03.2014 г. в защитена зона "Плана".

Стартира кампанията по залесяване за 2014 г.

Стартира кампанията по залесяване за 2014 г.

28.02.2014

С настъпващата пролет започна и работата ни по залесяване в подготвените обекти на територията на защитена зона "Драгоман" - землищата на с. Понор и гр. Драгоман.

Четвърта серия обучителни семинари

Четвърта серия обучителни семинари

31.01.2014

На 23.01 и 24.01.2014 г. в гр. Чепеларе и гр. Смолян бе проведена четвъртата серия обучителни семинари в рамките на проекта.

Междинният доклад по проекта е одобрен

Междинният доклад по проекта е одобрен

20.12.2013

Европейската Комисия одобри Междинния доклад по проекта, подаден през м. август 2013 г.

Трета серия обучителни семинари

Трета серия обучителни семинари

15.11.2013

Приключи третата серия обучителни семинари, организирани в рамките на проекта.

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел