Начало / Изпълнение / Мониторинг на проекта

Мониторинг на проекта

12.12.2014

Продължава текущия мониторинг по изпълнение на проекта, осъществяван от членовете на работния екип и Управителния съвет.

На 28.11.2014 г. членове на екипа по проекта извършиха теренен мониторинг на изпълнените възстановителни дейности в защитена зона "Драгоман". Бяха посетени няколко обекта в землищата на с. Понор като бе направена оценка на качеството на извършената работа и степента на прихващане на засадените фиданки.

На 09.12.2014 г. в сградата на Изпълнителна агенция по горите се проведе заседание на Управителния съвет по проекта. По време на заседанието бе представен напредъка по изпълнението на проекта, бяха обсъдени текущи въпроси и предстоящи дейности. Срещата завърши с представяне на заснетия филм за проекта.

 

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел