Начало / Изпълнение / Идентифициране на източници и събиране на репродуктивен материал

Идентифициране на източници и събиране на репродуктивен материал

28.09.2011

Работата по идентифициране на източници и събиране на семена от приоритетни дървесни и храстови видове стартира през  м. септември 2011 г. на територията на Горска семеконтролна станция София. Експертния екип, ангажиран в рамките на проекта, посети приоритетни горски местообитания от мрежата НАТТУРА 2000 и събра репродуктивен материал от редица приоритетни видове.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел