Начало / Изпълнение

Изпълнение

В тази секция периодично ще публикуваме информация относно напредъка по изпълнение на проекта. Всеки реализиран етап/дейност е представен посредством кратък текст и галерия със снимки. След отваряне на информацията за даден етап можете да разгледате съответната галерия, кликвайки върху прозореца вдясно.Финалният доклад на проекта е одобрен от ЕК

Финалният доклад на проекта е одобрен от ЕК

22.01.2016

Финалният доклад на проект LIFE 10 /NAT/ BG/ 146 е одобрен от Directorate General Environment на Европейската комисия.

Заключителна пресконференция и финално заседание на Управителния съвет

Заключителна пресконференция и финално заседание на Управителния съвет

17.06.2015

На 16.06.2015 г. в сградата на МЗХ - София, се проведе заключителната пресконференция и последното- седмо заседание на Управителния съвет на проект LIFE10 NAT/BG/000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”

Приключи работата по създаване на семепроизводствена градина

Приключи работата по създаване на семепроизводствена градина

15.05.2015

На територията на разсадник „Локорско“ като част от дейностите по проекта е създадена вегетативна семепроизводствена градина от дребнолистна липа с площ 1,5 ха.

40 ха нови гори са създадени в рамките на проекта

40 ха нови гори са създадени в рамките на проекта

30.04.2015

Успешно приключиха планираните дейности по възстановяване на увредени горски хабитати в защитени зони "Драгоман" и "Плана".

Събиране на репродуктивни материали за генната банка

Събиране на репродуктивни материали за генната банка

09.02.2015

Продължава работата на ГСС-София и екипа на проекта за събиране на горски репродуктивни материали.

Филм за проекта

Филм за проекта

21.01.2015

Приключи работата по заснемане и пост-продукция на филм за проекта.

Мониторинг на проекта

Мониторинг на проекта

12.12.2014

Продължава текущия мониторинг по изпълнение на проекта, осъществяван от членовете на работния екип и Управителния съвет.

Събиране на горски репродуктивни материали

Събиране на горски репродуктивни материали

14.11.2014

За четвърта поредна година продължава събирането на семена от приоритетни дървесни и храстови видове по проекта.

Ръководство за управление на приоритетни горски местообитания в Натура 2000

Ръководство за управление на приоритетни горски местообитания в Натура 2000

17.10.2014

Приключи работата по изготвяне и отпечатване на Ръководство за управление на приоритетни горски местообитания от националната екологична мрежа Натура 2000.

Оценка на успеха от залесяването

Оценка на успеха от залесяването

14.10.2014

През м. октомври 2014 г. започна работата по годишна инвентаризация с цел оценка на успеха от залесяванията, извършени в рамките на проекта.

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел