Начало / Ресурси / Доклади

ДокладиПрограма за възстановяване на приоритетни горски местообитания в рамките на проекта

Програма за възстановяване на приоритетни горски местообитания в рамките на проекта

31.10.2012

Програмата е изготвена в рамките на проекта от експертен екип на фирма "Б&Б Партнерс" ООД.

Анализ на заплахите и оценка на риска за приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България.

Анализ на заплахите и оценка на риска за приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България.

31.07.2012

Анализът е изготвен в рамките на проекта от експертен екип на фирма "Форест Арт" ООД.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел