Начало / Ресурси / Публикации / Ръководство за управление на приоритетни горски местообитания в Натура 2000

Ръководство за управление на приоритетни горски местообитания в Натура 2000

17.10.2014


Приключи работата по изготвяне и отпечатване на Ръководство за управление на приоритетни горски местообитания от националната екологична мрежа Натура 2000.


Ръководството е разработено от инж. Добромира Димова с научни рецензенти д-р Мариус Димитров и д-р Станислав Лазаров от Лесотехнически университет - София. В изданието са представени основните характеристики на 7 приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България, както и насоки за устойчивото им управление и възстановяване след увреждане/унищожаване от природни нарушения или човешка намеса.

С пълния текст на ръководството можете да се запознаете в приложения файл.

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия

Приложени файлове

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел