Начало / Ресурси / Публикации

ПубликацииПроект Life10/NAT/BG/000146 - Резюме на изпълнението

Проект Life10/NAT/BG/000146 - Резюме на изпълнението

12.06.2015

Публикуван е доклад с резюме на изпълнението за проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони”.

Ръководство за управление на приоритетни горски местообитания в Натура 2000

Ръководство за управление на приоритетни горски местообитания в Натура 2000

17.10.2014

Приключи работата по изготвяне и отпечатване на Ръководство за управление на приоритетни горски местообитания от националната екологична мрежа Натура 2000.

Информационна дипляна за проекта

Информационна дипляна за проекта

13.02.2012

Публикуването на информационната дипляна е първата стъпка от планираната серия информационни материали, които ще представят проекта, планираните дейности и очакваните резултати. 

Програма LIFE+ на Европейската Комисия НАТУРА 2000 Инициативна група Витоша Изпълнителна агенция по горите Горска семеконтролна станция София
Галерия
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел